Anne Rice

tłum. Tomasz Olszewski

I am the Vampire Lestat


I am the Vampire Lestat!
You are here for the Grand Sabbat
But I pity you your lot

You can't resist the lords of night
They have no mercy on your plight
In your fear they take delight
Yet in love, we will take you
And in rapture, we'll break you
And in death we'll release you
No on can say
You were not warned.

Children of Darkness
Meet the Children of Light
Children of Man
Fight the Children of Night.Jestem Wampirem Lestatem


Ja jestem Wampirem Lestatem
Wy zjawiliście się tu na Wielki Sabat
Ale żal mi was wszystkich

Nie możecie oprzeć się panom nocy
Nie ma w nich miłosierdzia na wasze błagania
Wasz strach napełnia ich rozkoszą
A przecież weźmiemy was w miłości
I w zachwycie złamieny was.
I w śmierci uwolnimy was.
Nikt nie powie,
Że nie byliście ostrzeżeni.

Dzieci Ciemności
Spotykają Dzieci Światła.
Dzieci Człowieka
Walczą z Dziećmi Nocy.